Phương pháp học kanji hiệu quả

漢字の勉強方法

Sau đây mình sẽ chia sẻ một số phương pháp, quy tắc học kanji cho hiệu quả mà mình đã áp dụng nó trong suốt thời gian học nhé. đặc biệt đối với những bạn mới học thì nên đọc qua bài viết này để tham khảo. hy vọng sẽ giúp chút ích gì đó cho các bạn.

同級生の友人に漢字の勉強方法を教えて頂いたもん、皆さんに共有したい思います!知っている方も居ると思うが
(^_−)−☆ 知らない方が良ければ参考にして頂ければと思います!(⌒▽⌒)


Học Kanji không phải chỉ nhớ xong viết lại thôi đâu.hiểu sâu nghĩa và cách dùng mới thấy nó hay ý.và đa số nó đều có ルール hết nhé chứ ko phải không có đâu,nên biết sẽ học dễ vào hơn hihi.

-知らない熟語は、語の構成を考えると意味が類推出来ますよ!
Khi gặp Kanji không biết thì đừng có ngại nhoé,hãy xem cấu tạo thành của chữ đó gì rồi sẽ suy luận được ý nghĩa của nó!
+ CÁCH SUY LUẬN NGHĨA
1.前の漢字が、後の漢字を説明 :Từ kanji đứng trước giải nghĩa cho từ đứng sau :
例 : ex: từ 物価 giá cả đồ vật:
物 đồ vật
価 giá cả (trong từ 価値)
–> giá cả của đồ vật ^^
ex2: 進路 : 進 しん trong từ (進む).tiến về phía trước
路 ろ con đường :
–> Con đường tiến ,đường phát triển,đường tương lai (ở đây không phải đường để đi 道 đâu nhoé)
*giải thích được nghĩa thôi ko dịch chuẩn Việt đc vì hơi trừ tượng xíu xíu*

2.後の字が前の動詞の目的語・対象語: Từ đứng sau là giải thích mục đích,là đối tượng cho từ đứng trước^
ex: 開会 かいかい :
開 :開きます là mở ra
会 : trong 会議,集会: Cái hội gì đó cũng được (hội nghị ,hội họp…bala hội)^^
–>Mở hội nghị,mở cái cuộc họp gì đó (tuỳ văn cảnh để dịch nhé^^)

3.同じような意味の漢字を重ねる: sự tập hợp ghép của các từ có cùng chung nghĩa
ex: 道路 どうろ :con đường đi
cả 2 chữ 道 và 路 đều có cùng ý nghĩa là Con đường é:
ex2: 恋愛 れんあい Tình ái .tình yêu:
cũng giống ở trên thì cả 2 từ 恋 và 愛 khi tách biệt thì nó vẫn có cùng nghĩa là yêu đương

4.反対やペアになる意味の漢字を重ねる: là ghép các từ trái nghĩa hoặc một cặp
ex: 大小 to nhỏ (trái nghĩa)
父母 Bố mẹ (nghĩa ngang bằng,một ペア)

5.否定の意味を表す漢字がつく : Nghĩa phủ định, khẳng định :
ex: 未満 Chưa đạt tới
未 : chưa
満 : rồi (đã thoả mãn 😆)
ex2: 無効 không hiệu quả,vô hiệu
無 không ,vô
効 :có hữu hiệu
–>ghép lại kiểu : Phủ định + khẳng định = phủ định


運がいい人も、

運が悪い人もいない、

運がいいと思う人と、

運が悪いと思う人がいるだけだ。

- 中谷彰宏 -

không có người may hay rủi nào cả,

chỉ có người nghĩ mình may hay rủi mà thôi.

By #Minjsa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *