hướng dẫn cách làm việc với DB trong C#

② cách sử dụng SqlCommand trong c# để chạy câu lệnh sql trong c# chúng ta dùng lớp SqlCommand (các bạn nhớ cần thêm lớp “using System.Data;” và “using System.Data.SqlClient;” lên đầu file code mới chạy được nhé) ◆ cách khởi tạo một đối tượng mới như sau: var cmd = …