Danh sách từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT (Part2)

[ IT用語理解 ](^_−)−☆ Tiếp tục cùng học về từ vựng tiếng Nhật IT phần 2 nhé. Bạn nào chưa coi phần một thì có thể quay lại Danh sách từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT (Part1) để xem lại nha. 1. コンピュータ computer-máy tính 2. ハードウェア hardware-phần cứng 3. ソフトウェア …